image/png;;;326576.png

Odgovorni

Verjamemo, da je za uspešnost podjetja potrebno veliko več kot zgolj prodajanje visokokakovostnih produktov. Naš program družbene odgovornosti sloni na treh stebrih: ljudeh, izdelkih in izvedbi.

Več informacij najdete v evropskem poročilu o družbeni odgovornosti (na voljo v angleškem jeziku), ki ga lahko prenesete tu: http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/.

  • image/jpeg;;;1.jpgLjudje/People
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgIzdelki/Products
  • image/jpeg;;;3.jpgUčinkovitost/Performance

Ljudje/People

image/png;;;326625_v2.png

People

Ljudje so naša najdragocenejša dobrina. Uspeh dolgujemo svojim zaposlenim in
vsem nosilcem posla Amway, ki jih zavzeto podpiramo pri uresničitvi njihovega polnega potenciala. Nosilcem posla Amway nudimo brezplačno usposabljanje za osvojitev
veščin, potrebnih za boljšo prihodnost. Naše poslovne priložnosti so odprte vsakomur,
pri čemer imajo vsi enake možnosti in pravice, saj skupaj poslujemo kot pravični in zanesljivi partnerji.

Verjamemo, da je podjetništvo izhodiščna točka za nove priložnosti in opolnomočenje posameznikov. Na podlagi petdesetletnih delovnih izkušenj s samozaposlenimi distributerji spodbujamo podjetništvo v družbi, še posebej znotraj generacij, starejših
od 50 let. Slednje počnemo, da bi uporabili veščine, znanje in izkušnje te pomembne starostne skupine. Naš cilj je uvideti potrebe in vedenja omenjene demografske
skupine, združiti deležnike in povzdigniti profil in pomembnost podjetništva v generaciji 50+.

Naši zaposleni uživajo v delovnem okolju, ki spodbuja raznolikost, zagotavlja visoke zdravstvene in varnostne standarde ter obenem poskrbi za koristi, razvojne priložnost
in usposabljanje. Ker naša filozofija presega naše podjetje, poskuša kampanja
AMWAY™ One by One izboljšati in spremeniti življenja otrok, ki živijo v pomanjkanju.
Med leti 2003 in 2014 je ta kampanja vplivala na 12 milijonih otrok, zbrala 250 milijonov sredstev v skladih za potrebe otrok ter ustvarila 3,5 milijona ur prostovoljnega dela.

Izdelki/Products

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Products

Naši izdelki, ustvarjeni za izboljšanje kakovosti življenja, strokovno znanje in priložnost bodo z naslavljanjem zdravja in blagostanja ljudi pripomogli tudi k spremembi sveta. To so osrednje lastnosti naših močnih blagovnih znamk, ki jih uporabljamo za soočanje z družbenimi vprašanji. Kampanja NUTRILITE™ Power of 5 se z obveščanjem o problematiki in zbiranjem sredstev aktivno vključuje v boj proti podhranjenosti otrok pod petim letom starosti. Sredstva bodo v sodelovanju z našim globalnim partnerjem, organizacijo CARE, uporabljena za razvoj in dostavo mikrohranila NUTRILITE™ Little
Bits otrokom v stiski.

Več informacij je na voljo tukaj: http://www.amway.si/our-brands/nutrilite/power-of-5.

Učinkovitost/Performance

image/png;;;performance.png

Performance

Trajnostno uspešnost dosegamo z družbenoodgovorno rastjo poslovanja, medtem ko neprestano izboljšujemo okolje, v katerem delujemo. Amway je prepričan, da je ključ do ustvarjanja trajnostne prihodnosti v gradnji razumevanja in zavedanja o okolju ter v pozitivnem prispevku, ki ga lahko doprinese posameznik ali družba (npr. s čiščenjem parkov ali zmanjšanjem porabe energije). Vsako leto širimo predanost z inovativnimi in premišljenimi iniciativami za ohranitev našega sveta za naslednje generacije.
Delujemo z namenom zmanjšanja toplogrednih plinov, odpadnih snovi in porabljene
vode ter povečanja rabe obnovljivih virov energije v vseh naših podružnicah.