Razumevanje plana

Temelj našega posla

Vaš zaslužek

Promovirajte* kvalitetne izdelke, ki jih ljudje uporabljajo vsak dan. Zaslužite na tri načine:

  • Z osnovnim popustom, pridobljenem ob nakupu vsakega Amway™ izdelka, ki ga opravi registrirana stranka.
  • Z nagradami, izračunanimi na podlagi rasti vašega posla.
  • S spodbudami, ki jih pridobite ob dosežku ključnih mejnikov v vašem poslu.
*Samo Nosilci Amwayevega posla, ki so ustrezno registrirali poslovno dejavnost v matični državi pri državnih in davčnih organih, lahko prejemajo dohodke iz naslova trženja.

Osnovni popust

Za vsak izdelek imamo maloprodajno ceno, ki je 10 % višja za vaše registrirane stranke kot cena za Nosilca Amwayevega posla. Razlika med ceno za NAP-a in maloprodajno ceno je prvi del vašega zaslužka: vaš osnovni popust.

Cena za Nosilca Amwayevega posla - NAP-i vsak izdelek plačajo po posebni ceni za NAP-a.

TV določa vaš kvalifikacijski nivo

TV pomeni točkovna vrednost. Skoraj vsi izdelki imajo TV. Skupna TV vseh izdelkov, ki jih naročate vi in osebna poslovna skupina v mesecu, določa nivo vaše nagrade. Tabela prikazuje vrednost TV, ki jo morate doseči vsak mesec, da se kvalificirate za različne odstotke nagrade za uspešnost. Točkovne vrednosti posameznih izdelkov lahko najdete na spletu.

VP se uporablja za izračun nagrade za uspešnost

VP pomeni vrednost posla. Skoraj vsi izdelki imajo VP vrednost, ki določa višino nagrade, ki jo boste prejeli na določenem nivoju odstotkov nagrade.

Mesečna TV

% nagrade za uspešnost

10.000 TV 21 %
7.000 TV 18 %
4.000 TV 15 %
2.400 TV 12 %
1.200 TV 9 %
600 TV 6 %
200 TV 3 %

Primer vašega zaslužka

 

Ko boste računali nagrado, potrebujete le skupno TV in VP vseh naročil v celotnem mesecu – to je vaš prodajni volumen. Vašo mesečno TV in VP lahko spremljate pod zavihkom "Moja pisarna" po prijavi na Amwayevo spletno stran. Če sponzorirate osebno poslovno skupino, morate za izračun celotne nagrade vedeti tudi, kakšen je volumen te skupine. Ugotovili boste, da med TV in VP obstaja koeficient. Skupna TV določa nivo odstotka vaše nagrade, skupna VP pa določa znesek nagrade, ki ga prejmete. Če imate NAP-e, ki so tudi upravičeni do nagrade, bo njihov del odštet od bruto nagrade za uspešnost; ne bodo izgubili nobene svoje dosežene nagrade.

Recimo, da je vaš prodajni volumen 2.400 TV. Oglejte si tabelo in v njej poiščite svoj odstotek nagrade.

Vaša nagrada za uspešnost je 12 %! Odlično! Sedaj imamo vse informacije, ki jih potrebujemo, da bi izračunali, koliko boste zaslužili ta mesec!

Primer, ki sledi, temelji na TV/VP (TV/€) koeficientu 2 in 30-% osnovnem popustu.

1Samo tisti NAP-i, ki so ustrezno registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti pri državnih in/ali davčnih organih, lahko prejemajo nagrade in denarne spodbude ter zaslužek, pridobljen s prodajo, in lahko sodelujejo na poslovnih seminarjih, kot so Vodstveni seminar (LTS) in Konferenca Diamantov. Enaka pravila veljajo za izračun popustov za Stalne Kupce +.

 

S prodajo izdelkov strankam ste si prislužili 12-% nagrado in sponzorirali ste že 3 posameznike v skupini pod vami (vsak že ima svoje stranke), ki so si prislužili 3, 6 in 9-% nagrado.

Osnovni popust4

30 % x 400 VP = 120 €

Vaša osebna nagrada za uspešnost

Vaša skupinska TV je 2.400 TV/4.800 VP (200 osebna TV/400 VP, plus 300 TV/600 VP od sponzoriranega NAP-a A, 700 TV/1,400 VP od NAP-a B in 1.200 TV/2.400 VP od NAP-a C).

400 osebna VP
X 12-% nagrada za uspešnost
_________________________
= 48 €

³Ta izračun je zgolj ocena, lahko se razlikuje glede na dejanske okoliščine in lahko vključuje zastarele informacije. Informacija je zgolj prikaz in ne predstavlja obljube, zagotovila ali obljube Amwaya za druga izplačila nagrad. Izračun dohodka je bruto znesek in ne vključuje stroškov in davkov, povezanih z Amwayevim poslom.

4Ta izračun s 30-% osnovnim popustom temelji na ceni za NAP-a.

 

Razlika nagrade za uspešnost je razlika odstotka nagrade za uspešnost med vami in vašimi NAP-i v skupini pod vami. Kako jo izračunate: od svojega nivoja odstotkov odštejte nivo odstotkov NAP-ov v skupini pod vami in dobili boste odstotek razlike. Če pomnožite skupinsko VP skupine pod vami in odstotek razlike, lahko izračunate svojo razliko nagrade za uspešnost.

Vaša razlika nagrade za uspešnost od posameznika A  = 54 €
(9 % x 600 VP = 54 €)

Vaša razlika nagrade za uspešnost od posameznika B  = 84 €
(6% x 1.400 VP = 84 €)

Vaša razlika nagrade za uspešnost od posameznika C  = 72 €
(3% x 2.400 VP = 72 €)


Vaš mesečni zaslužek

Osnovni popust + vaša osebna nagrada za uspešnost + vaša razlika nagrade za uspešnost 120 € + 48 € + 210 € = 378 €


Vaš letni zaslužek

378 € x 12  = 4.536 €

Vsi izdelki imajo točkovno vrednost (TV), ki določa nivoje nagrad. Ta primer: 2.400 TV = 4.800 VP, na osnovi koeficienta TV/VP 2. Stopnja nagrade je 12 %. Letni prikaz nagrade predvideva, da boste vi in posamezniki v skupini pod vami primer mesečnega zaslužka ponavljali celo leto.