Amwayeva jamstva

Stojimo za svojimi izdelki.

Stojimo za svojimi izdelki.

Amwayevo jamstvo za zadovoljstvo

Popolnoma smo prepričani v kakovost Amwayevih izdelkov, zato vam zagotavljamo jamstvo za zadovoljstvo. Vsi izdelki, ki jih Amway distribuira in so vključeni v Amwayev katalog izdelkov imajo Amwayevo jamstvo za zadovoljstvo (ob upoštevanju spodnjih izjem), razen če je opredeljeno in označeno drugače.

Če kot stranka ali član vseeno niste popolnoma zadovoljni, nam vrnite izdelek ali neuporabljeno količino izdelka v skladu s spodaj navedenimi navodili za vračilo blaga.

Amwayevo jamstvo za zadovoljstvo ne velja za:

  • izdelke, ki so bili uporabljeni za drugačne namene od predvidenih pri običajni domači uporabi;

  • izdelke, ki so bili namenoma poškodovani ali napačno uporabljeni;

  • izdelke, ki imajo določen čas vračila, vključno z izdelki, ki so v Amwayevem katalogu izdelkov označeni z znakom ✪ in/ali

  • izdelke, ki jih zajema izrecno pisno jamstvo.


Amwayevo 90-dnevno jamstvo za zadovoljstvo

Izdelki, ki jih distribuira AMWAY, so označeni z znakom ✪ in zanje velja 90-dnevno jamstvo za zadovoljstvo od datuma nakupa.

Če z izdelkom kot stranka ali član niste popolnoma zadovoljni, ga lahko vrnete v roku 90 (devetdeset) dni od datuma nakupa v skladu s spodaj navedenimi navodili za vračanje.

Amwayevo 90-dnevno jamstvo za zadovoljstvo ne velja za:

  • izdelke, ki so bili uporabljeni za drugačne namene od predvidenih pri običajni domači uporabi;

  • izdelke, ki so bili namenoma poškodovani ali napačno uporabljeni.

Po uveljavitvi jamstva to časovno obdobje ne začne ponovno teči niti se ne podaljša.


Jamstvo vračila denarja NAP-u

Amway vam ponuja poslovni model z majhnim tveganjem. Amwayev posel lahko začnete z nizkimi stroški - če se v 180 dneh odločite, da ta ni za vas, Amwayevo 100-odstotno Amwayevo jamstvo za zadovoljstvo pomeni, da vam v obdobju 180 dni od registracije povrnemo stroške in tako ne boste izgubili niti centa.