POLITIKA VRAČANJA IZDELKOV

POSTOPEK, KI GA JE TREBA UPOŠTEVATI PRI VRAČANJU IZDELKOV

Ta postopek velja le v primeru, da so NAP-i ali stranke izdelke kupile neposredno od podjetja Amway. Stranke, ki so izdelke kupile od NAP-ov, se morajo glede postopka vračila obrniti na NAP-e.

Da bi zaključili zahtevek za vračilo, se prijavite v svoj račun, pod razdelkom »Moja naročila« izberite naročilo in s pritiskom na gumb “Vračila” začnite postopek vračila. Sledite meniju, da uspešno zaključite zahtevo. Prejeli boste povratno potrditveno e-poštno sporočilo z navodili, kako paket poslati na Amway. Paket vedno pošljite z referenčno številko vračila. Pošljite ga prek lokalne pošte in shranite številko za sledenje. Ko vračilo prispe v Amway se blago in dokumenti preverijo zaradi popolnosti in dejanske pravilnosti v skladu s pravili za vračilo blaga (glej spodaj). Po potrebi bo izdano nadomestilo ali zamenjava. Gostje bodo prejeli obrazec za vračilo s potrditveno elektronsko pošto, in pošljejo vračilo na enak način, vendar brez referenčne številke vračila.   

Splošna pravila za vračanje izdelkov

1. Stanje izdelka: Povrnjeni so lahko le izdelki, ki:

 – vsebujejo napako;

 – so bili dostavljeni v poškodovanem stanju, česar ni bilo mogoče ugotoviti neposredno v času dostave;

 – so jih NAP-i ali stranke vrnile na podlagi jamstva za zadovoljstvo v posameznem primeru.

Za poškodovane izdelke, ki zaradi neprimerne shrambe in/ali uporabe niso primerni za ponovno prodajo, stroški nakupa ne bodo povrnjeni in vam jih bomo vrnili.

2. Stroški pošiljanja: Standardne stroške pošiljanja morate plačati vi. Amway povrne poštne stroške za vračila z "pravico do odstopa" in "zakonsko predpisano garancijo”.

3. Poravnava računa: Znesek vračila se vrne neposredno v skladu z izbrano metodo vračila.

4. Zahteve za vračilo bodo samodejno izbrisane, če izdelki ne bodo poslani nazaj na Amway v roku 3 mesecev.

5. Vračila posebnih ponudb/paketov: Pakete in posebne ponudbe je mogoče vrniti le, če so popolne.