Amwayev Plan prodaje in trženja (Osnovni plan)

Amwayev Osnovni plan, prvič predstavljen leta 1959, še vedno odraža poslovni koncept, ki sta ga razvila Amwayeva ustanovitelja Rich De Vos in Jay Van Andel. Gre za sistem nagrad in priznanj, s katerimi Amway nagrajuje Nosilce Amwayevega posla (NAP-e), ki posredujejo svoje znanje in izdelke ter spodbujajo druge, da bi delali enako.

Amwayev Osnovni plan, prvič predstavljen leta 1959, še vedno odraža poslovni koncept, ki sta ga razvila Amwayeva ustanovitelja Rich De Vos in Jay Van Andel. Gre za sistem nagrad in priznanj, s katerimi Amway nagrajuje Nosilce Amwayevega posla (NAP-e), ki posredujejo svoje znanje in izdelke ter spodbujajo druge, da bi delali enako.

Zelo pomembno je vedeti!

Vaša lastna uspešnost, ne pa vaš položaj, določa vaš zaslužek. Nekateri NAP-i prejemajo višje finančne nagrade kot njihovi sponzorji (NAP-i, ki so jim predstavili posel), nagrade pa so odvisne od časa in truda, ki ga vlagajo v gradnjo svojega posla.

Sistem nagrad

Svoj prodajni volumen lahko povečate z naborom novih strank, ki kupujejo izdelke, in s spodbujanjem obstoječih strank, da nakupijo več izdelkov. S sponzoriranjem novih NAP-ov, spodbujanjem in svetovanjem pri promociji izdelkov in poslu lahko povečate svoj uspeh in si prislužite dodatne nagrade na podlagi uspešnosti tistih, ki so v osebni poslovni skupini.

Razumevanje Plana

Vaš zaslužek v Amwayu se izračuna iz vašega osnovnega popusta in drugih nagrad, ki ste si jih prislužili.