Dobrodošli na uradni spletni strani Amwaya v Sloveniji

 Amway – Pogoji uporabe spletne strani

 Za dostop do in uporabo spletne strani www.amway.si (v nadaljevanju "Amwayeva spletna stran") in informacij, gradiv, izdelkov in storitev, ki so na voljo prek Amwayeve spletne strani, veljajo ti pogoji uporabe ("Pogoji uporabe spletne strani"). 

Dodatno veljajo za Nosilce Amwayevega posla (NAP), Stalne kupce plus in Stalne kupce še določila Amwayevih načel poslovanja in Amwayevih politik poslovanja, za vse nakupe blaga ali storitev pa še "Amwayevi Splošni pogoji nakupa".

Pogoji uporabe spletne strani se lahko občasno spreminjajo. Posodobljene verzije bodo objavljene na Amwayevi spletni strani in veljajo s takojšnjim učinkom. Med uporabo Amwayeve spletne strani vedno preverite, ali so bili Pogoji uporabe spletne strani posodobljeni ali spremenjeni. 

Na Amwayevi spletni strani so na voljo informacije o Amwayju, Amwayevi poslovni priložnosti in Amwayevih izdelkov in storitvah, spletna stran pa je namenjena izključno uporabi iz Slovenije in v Sloveniji, in se zanjo uporablja slovensko pravo. Amway zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi z uporabo Amwayeve spletne strani iz drugih držav. 

Za neposreden dostop do ustreznega poglavja kliknite eno od spodnjih povezav:

1. Z geslom zaščiteni deli Amwayeve spletne strani

2. Amwayeva izjava in politike o zasebnosti

3. Avtorske pravice in uporaba gradiv na Amwayevi spletni strani

4. Povezave do drugih spletnih strani 

5. Povezave iz drugih spletnih strani do Amwayeve spletne strani

6. Omejitev odgovornosti, izjava o zavrnitvi odgovornosti in nadomestilu škode

7. Omejitev ali blokiranje dostopa do Amwayeve spletne strani kot posledica kršitve Pogojev uporabe spletne strani 

8. Salvatorna klavzula

9. Izbira prava, sodna pristojnost in krajevna pristojnost sodišča

1. Z geslom zaščiteni deli Amwayeve spletne strani

Z geslom zaščiteni deli Amwayeve spletne strani so namenjeni izključno NAP-om, njihovim strankam in Stalnim kupcem plus oziroma Stalnim kupcem v Sloveniji. Če še ne poznate NAP-a in želite stopiti v stik z njim, uporabite Kontaktnega obrazca na spletni strani www.amway.si.


Prosimo upoštevajte: Gesel se ne sme izročati tretjim osebam in jih je potrebno zaščititi pred nepooblaščeno uporabo. Če izveste za nepooblaščeno uporabo vašega gesla, takoj o tem obvestite Amway. Amway zavrača vsako odgovornost in jamstvo v zvezi s škodo, povzročeno z nepravilno uporabo gesel.

2. Amwayeva izjava in politike o zasebnosti

 Z vsemi osebnimi podatki, ki bodo Amwayu posredovani med uporabo Amwayeve spletne strani, se bo ravnalo v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov na spletni strani. Če se registrirate ali prijavite kot NAP, Stalni kupec plus ali Stalni kupec, dodatno velja tudi Politika varovanja osebnih podatkov za NAP in Stalne kupce plus. Če se registrirate ali prijavite kot stranka, dodatno velja tudi Politika varovanja osebnih podatkov za stranke.

Vsi podatki, ki jih posredujete Amwayu med uporabo Amwayeve spletne strani, morajo biti točni, popolni in veljavni. Če imamo razlog za prepričanje, da ste nam posredovali napačne, nepopolne ali neveljavne podatke, se lahko omeji ali blokira dostop do Amwayeve spletne strani.

3. Avtorske pravice in uporaba gradiv na Amwayevi spletni strani

 Amwayeva spletna stran in gradiva na njej so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine vključno z avtorskimi pravicami, trgovskimi imeni in znamkami, vključno z imenom »Amway« in Amweyevim logom, ter so v lasti Amwaya oziroma jih Amway uporablja na podlagi licenčne pogodbe ali z dovoljenjem imetnika takih pravic. Gradiva, zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, vključujejo oblikovanje, izdelavo, videz, izgled, grafiko, fotografije, slike, članke, zgodbe in druga gradiva, ki so na voljo na Amwayevi spletni strani (skupno "Gradiva spletne strani").

Reprodukcija, distribucija, objava ali drugačna javna predstavitev Gradiv spletne strani je dovoljena le s predhodnim pisnim soglasjem Amwayja. Kot izjema k temu pravilu Amway podeljuje NAP-om in Stalnim kupcem plus omejeno, neizključno in preklicno licenco za uporabo Gradiv spletne strani, izključno za namene poslovanja v vlogi NAP ali Stalnega kupca plus, s prenosom, shranjevanjem, tiskanjem, kopiranjem, pošiljanjem tretjim osebam in prikazovanjem Gradiv spletne strani, pod pogojem, da gradiv ne bodo spreminjali, v primeru razkrivanja Gradiv spletne strani tretjim osebam pa bo vedno naveden vir informacij. Če imate dodatna vprašanja glede uporabe Gradiv spletne strani, se prosimo povežite z nami s pomočjo Kontaktnega obrazca.

Pravica uporabe z geslom zaščitenih delov Amwayeve spletne strani kot NAP ali Stalni kupec plus preneha s prekinitvijo NAP-ove/SK+-ove pogodbe, brez kakršnihkoli nadaljnjih dejanj Amwayja. V primeru prekinitve pogodbenega razmerja mora NAP oziroma Stalni kupec plus izbrisati ali uničiti vsa shranjena, natisnjena ali razmnožena gradiva, razen v primeru, da jih je treba ohraniti zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev.

4. Povezave do drugih spletnih strani 

 Na spletni strani lahko uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki pa niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb. Svetujemo vam, da skrbno preberete pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb preden uporabite takšne spletne strani, na njih objavite oziroma prek njih posredujete svoje osebne ali druge podatke.

5. Povezave iz drugih spletnih strani do Amwayeve spletne strani

Za vstavljanje povezav do spletnih strani tretjih oseb na spletno stran www.amway.si je potrebno predhodno pisno soglasje Amwaya. Če bi želeli povezavo na našo spletno stran z drugih spletnih strani, se prosimo povežite z nami s pomočjo Kontaktnega obrazca.

6. Omejitev odgovornosti, izjava o zavrnitvi odgovornosti in nadomestilu škode

 V obsegu, kot to dopušča veljavna zakonodaja, Amway oziroma z njim povezane osebe ne prevzemajo odgovornosti za nobeno neposredno, posredno, posledično ali drugo škodo, vključno, vendar ne omejeno na premoženjsko škodo, nezmožnost uporabe, izgubo poslovanja, gospodarsko izgubo, izgubo podatkov ali izgubo dobička, ki bi nastala zaradi ali v povezavi z vašo uporabo ali dostopanjem do oziroma nezmožnosti uporabe ali dostopa do Amwayeve spletne strani ali njenih vsebin.

Amway si bo v razumnih mejah prizadeval zagotoviti točnost in pravilnost informacij in gradiv na tej spletni strani. Kljub temu pa Amway ne more zagotoviti točnosti vseh informacij in gradiv, in ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za točnost, popolnost ali pristnost katerekoli informacije in gradiv na tej spletni strani. Ne jamčimo, da bo delovanje te splete strani brez prekinitev ali napak oziroma da bo ta spletna stran varna pred virusi ali drugimi elementi, ki so lahko škodljivi za opremo ali programsko opremo. Amway ne jamči, da bo Amwayeva spletna stran združljiva z opremo in programsko opremo, ki jo uporabljate, ter ne jamči, da bo Amwayeva spletna stran na voljo neprekinjeno ves čas ali ob točno določenem času.

Strinjate se, da boste Amway in z njim povezane osebe zaščitili pred odgovornostjo in jim povrnili oziroma nadomestili vso škodo, povezano bodisi z vašo kršitvijo teh Pogojev uporabe spletne strani bodisi vašo uporabo Amwayeve spletne strani.

7. Omejitev ali blokiranje dostopa do Amwayeve spletne strani kot posledica kršitve Pogojev uporabe spletne strani 

 V primeru kršitve teh Pogojev uporabe spletne strani, še posebej v primeru uporabe Amwayeve spletne strani ali posameznega elementa Amwayeve spletne strani za namene, drugačne od predvidenega namena uporabe, se dostop do Amwayeve spletne strani lahko omeji ali prekine.

Amway si na splošno pridržuje pravico do delne ali popolne spremembe, blokade ali ukinitve Amwayeve spletne strani ali njenih vsebin kadarkoli in iz kateregakoli razloga.

8. Salvatorna klavzula

 Če bi katerokoli od določil teh Pogojev uporabe spletne strani bilo neveljavno ali postalo neveljavno na podlagi odločitve sodišča, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

9. Izbira prava, sodna pristojnost in krajevna pristojnost sodišča

 Za uporabo Amwayeve spletne strani in teh Pogojev uporabe spletne strani velja zakonodaja Republike Slovenije. Če ni z zakonom določeno drugače, imajo sodišča v Sloveniji izključno sodno in krajevno pristojnost za vse spore, ki bi izhajali ali bili kakorkoli povezani z uporabo Amwayeve spletne strani ali teh Pogojev uporabe spletne strani.