Amway - Posebni pogoji za osebno spletno stran Nosilca Amwayevega posla ali osebno stran Stalnega kupca plus

Poleg splošnih "Pogojev uporabe spletne strani" veljajo za Nosilce Amwayevega posla (NAP) oziroma Stalne kupce plus še posebni pogoji o načinu uporabe Osebne prodajne spletne strani Nosilca Amwayevega posla ali Osebne strani Stalnega kupca plus (“Personalizirano/ Osebno mesto”) na naslovu www.amway.si (“Amwayeva spletna stran”). Dodatne informacije o ureditvi Personaliziranega/ osebnega mesta najdete tukaj.

1. Vaša predstavitev in predstavitev vašega Amway posla / Vaše Osebno mesto

Osebno mesto vam nudi možnost predstavitve vašega Amwayevega posla izbranemu občinstvu.

Sami ste odgovorni za zagotovitev skladnosti vseh informacij in gradiv, ki jih postavite na vaše Osebno mesto ("Osebna vsebina") z določili (i) Amwayevih načel poslovanja, (ii) Amwayevih politik, in (iii) z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z vendar ne omejeno na zakone in predpise, ki urejajo intelektualno lastnino, elektronsko poslovanje, varstvo osebnih podatkov, trženje in spletno prodajo na daljavo.

2. Odgovornost za Osebno vsebino

Amway na splošno ne nadzoruje Osebnih vsebin in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli Osebne vsebine. Ne glede na to si Amway pridržuje pravico, da kadarkoli pregleda, izbriše, blokira ali spremeni Osebne vsebine iz upravičenih razlogov in brez predhodnega obvestila NAP-u ali Stalnemu kupcu plus.

Strinjate se, da boste Amway in z njim povezane osebe zaščitili pred odgovornostjo in jim povrnili oziroma nadomestili vso škodo, povezano bodisi z vašo kršitvijo teh Pogojev bodisi z uporabo vašega Osebnega mesta. 

3. Uporaba "Osebnih trgovin" NAP-a za trženje Amwayevih izdelkov in storitev

NAP-i lahko uporabljajo svoja Osebna mesta za obveščanje in informiranje svojih strank ("stranke") ter kot platformo za naročanje Amwayevih izdelkov in storitev na strani www.amway.si ("Osebna trgovina"). Opozarjamo vas, da »Osebne trgovine« niso na voljo za Stalne kupce plus.

Vse informacije o Amwayevih izdelkih in storitvah, ki so na voljo v vaši »Osebni trgovini«, morajo biti skladne z uradnimi Amwayevimi informacijami, ki jih brez Amwayevega predhodnega pisnega soglasja ne smete spreminjati.

Ko se prijavite na spletno stran www.amway.si, boste prejeli obvestila o vseh zahtevah strank, ki so bila posredovana preko vaše »Osebne trgovine«.
Amway priporoča, da se v razumnem času povežete s strankami in jim posredujete obvezujočo ponudbo v zvezi z izdelki in storitvami, ki so jih stranke umestile v njihove spletne nakupovalne košarice. Takšna ponudba mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

(a) točne nazive izdelkov in storitev, po katerih stranke povprašujejo ; 
(b) točno ceno izdelkov in storitev v veljavni valuti;
(c) količino zahtevanih izdelkov ali storitev;
(d) skupni znesek naročila vključno z vsemi postavkami cene (npr. cena izdelka ali storitve, veljavne dajatve, kot npr. DDV, stroški dostave, itd);
(e) podrobnosti glede plačila in dostave.

V skladu z zakonom ste lahko zavezani, da stranki zagotovite nekatere informacije o pravicah potrošnikov v pisni obliki, npr. pravici o odstopu od naročila v določenem času (v skladu z veljavnimi zakoni) in druge informacije, kot npr. vaše polno ime in naslov, kontaktne podatke, podatke o vaši družbi itd.

Prosimo upoštevajte, da naročila vaših stranik ne bodo neposredno posredovana Amwayu. Za obdelavo naročil in dobavo izdelkov ali storitev vašim strankam ste izključno odgovorni vi sami.